Wednesday, February 27, 2008

Aliran perkembangan dramaUntuk pengetahuan semua kawan saya diluar sana...


terdapat pelbagai aliran dalam perkembangan sesuatu drama:
Realisme


 • peniruan atau imitasi sepenuhnya atau reproduksi, daripada kehidupan atau alam semulajadi dalam kesusasteraan.


 • elemen realisme muncul dalam semua bentuk hasil kesusasteraan dari zaman ke zaman.


 • Tetapi perkataan realisme cuma diaplikasikan untuk perkembangan dan pergerakan pada abad ke-19.


 • Tokoh penting: Henrik Ibsen (1828-1906) dan George Bernand Shaw (1856-1950)


 • Tokoh di tanah air: Kala Dewata, Usman Awang, Malina Manja, Awang Had Salleh, A. Samad Said, Rahmat Zailani, Johan Jaafar dan Hatta Azad Khan dan sebagainya.

Absurd • Digunkan oleh Martin Esslin, untuk mengkategerikan beberapa dramatis 1950-an dan awal 60-an.

 • Samuel Beckett (1906-1989), Waiting for Godot.

 • Eugene Lonesco (1912-), The Blad Soparno (1948).

 • Edward Albee (1928-), The Zoo Story (1959).

 • Aliran ini mengutarakan permasaalahan kewujudan manusia, aspek sosial dan bahasa sebagai suatu yang disifatkan tidak berguna

 • Cara pementasan dengan teknik dramatik yang tidak logik di mana tiada struktur plot seperti tiada apa yang berlaku kerana plotnya bergerak dalam lingkungan.

 • Watak-wataknya tidak bersifat realistik, hanya dibekalkan dengan sedikit explository information.

 • Settingnya kelihatan asing dan pelik, tidak dapat dikenal pasti lokasinya secara tepat untuk dibandingkan dengan dunia sbenar.

 • Bahasa yang digunakan lazimnya bersifat telegrafik dan ringkas; dialog-dialog yang diucapkan sangat kurang kelogikannya.

 • Watak-watak tidak berinteraksi atau gagal berkomunikasi (Berthold, 1972:659).

Chair (Lanesco). • menggambarkan suatu suasana yang tidak logik atau ridiculous situation.

 • Mesej yang ingin disampaikan tidak sampak kepada penonton.

 • Watak sangat lemah dan putus asa

 • Hidup di dunia berasingan, dalam keadaan ketakutan.

 • Menganggap kerja atau proses kretif sebagai suatu penyelidikan dan eksperimentasi, penulis harus lari daripada persamaan atau cliches, kebenaran atau hakikat dalam kehidupan tradisional.

Ekspressionisme. • Tercetus di German sekitar tahun1905.

 • pengikut aliran ini berfikiran bahawa realisme gagal untuk menyampaikan perasaan dalaman (inner feeling).

 • Dramatis dalam aliran ini: Georg Kaiser (1878-1945), Ernst Toler (1893-1939), dan Eugene O'Neill.

 • Karya mereka tidak menggambarkan watak dan setting yang melambangkan induvidualistik.

 • mengemukakan unreal atmosphere.

 • Bertahan dalamjangka masa lebih kurang 15 tahun daripada tempoh aliran tersebut tercetus.

 • Kebanyakan teknik dan elemen yang diperkenalkan boleh ditemui dalam teater bentuk eksperimental selepas aliran surrealisme.

Surrealisme • Diperkenalkan oleh Dada pada tahun 1924..

 • Dramatis dalam aliran ini: Andre Breton (1896-1966)
No comments: