Monday, February 25, 2008

teater in mylife
hai...
slamat dtg ke ruangan saya ini..
Di sini, anda semua akan mendapat sesutu yang menarik dan maklumat2 yang berguna bagi menambah pengetahuan kamu semua..
apa itu teater???

emm.
teater tu adalah drama yang dipentaskan atau yang dipersembahkan kepada penonton.
seorang penonton juga dipanggil teater.
Terdapat teater tradisional n teater moden.

Ok, sekarang saya ingin menerangkan apakah objektif saya mempelajari Minor Seni Persembahan. 1. Supaya saya dapat mengenal pasti media, aliran dan bentuk-bentuk drama.

 2. Suapaya dapat menghuraikan sejarah dan perkembangan drama.

 3. Mengaplikasikan pendekatan tertentu untuk menganalisis karya.

Fungsi mengikut tradisi teater: • tradisi Melayu dan klasik Barat:

 • - Keagamaan

 • - Perubatan

 • - Hiburan

 • - Kesenian

 • - Kesusasteraan.

Era Moden: 1. Pendidikan dan pengajaran - drama mula memainkan peranan penting dalam pendidikan pada pertengahan abad ke-19.Apabila kanak-kanak di Sekolah Queen Victoria dan Albert, England mementaskan drama tragedi Athalie karya Jean Racine.

 2. Nama-nama penting : Sir John Adams, Caidwell Cook, John Merill, dan William Wirt.

 3. Pendekatan pengajaran - kaedah dramatik (Cook, 1917).

 4. Kelancaran pembelanjaran bukan diperolehi daripada pembacaan dan pendengaran tetapi daripada tindakan, perbuatan, dan pengalaman.

 5. Kerja yang baik lazimnya terhasil daripada usaha spontan dan minat yang bebas daripada paksaan dan desakan.

 6. Lakon adalah cara pembelajaran yang semulajadi dalam diri kanak-kanak.

Pascamoden: • Isme

 • Ideologi

Mengapa kita belajar tentang drama???? • Pengetahuan

 • Pemikiran drama dan dramatis

 • Perkembangan semasa sosial, politik dan ekonomi.

 • Rujukan sejarah

 • Estetika karya.

 • Pemikiran kreatif dan analitis.

No comments: